Học Kế Toán Trưởng Bằng do Bộ Tài Chính cấp nhanh chóng " Có giá trị Uy tín trước pháp luật "


*.Lớp :   KẾ TOÁN TRƯỞNG (Học 11 chuyên đề)

 * ĐẶC BIỆT :  Bạn được Học hỏi Thảo luận - Giải quyết tình huống thực tế nan giải hiện nay tại DN của bạn thông qua 11 chuyên đề 
  ( Học viên được học với giảng viên hiểu biết thực tế nhiều tại DN, thuyết trình trên máy chiếu(Projector), học phòng máy lạnh, Wifi...)  
   >>>  Bạn được cấp bằng của Bộ tài chính & Đại học Kinh Tế tp.HCM. 
   >>>  "Linh động, tiết kiệm thời gian, chi phí, tiền bạc, công sức" 

   ***   Tư vấn Học :  0908.125.042  -  08.383.15278.     
   *** Giờ làm việc : Sáng: 8g30 - 11g30 ; Chiều, tối: 15g - 20g15.    
 
 * Khai giảng :    [ 31/05  ] Chủ nhật  Khóa vừa Khai giảng : 10/05.  
  
 * Học phí :   Khóa/3 tháng/1,4 triệu  => Bạn đăng ký trước Khai giảng 03 ngày  được giảm học phí : 200.000đ . (*) Đăng ký nhóm 5 bạn / 250.000đ ; Nhóm 10 bạn / 300.000đ).   (* Đóng học phí  bạn có thể chuyển khoản.)

I. ĐỐI TƯỢNG có thể tham gia HỌC :* (Căn cứ vào Luật Kế toán Việt Nam năm 2003 được quốc hội thông qua).  

   1.    Sinh Viên  muốn rõ thực tế công việc của KTT  để có kế hoạch trở thành vị KTT nay mai - Có Bằng KTTrưởng là 1 điểm lợi thế - cạnh tranh công việc tốt cho bạn.
   2.    Bạn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm chuyên ngành liên quan kế toán – Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp, kế toán tin học, kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng …)  => ” * Lưu ý :  Trên bằng của bạn phải có chữ  Tài Chính  hay  Kế toán  là được ”
   3.   Bạn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm có chuyên nghành khác như : Ngoại thương, QTKD, Kỹ thuật, Công nghệ, Ngoại ngữ,Tin Học, .v.v.
   4.    Bạn đã làm kế toán tại các DN có như vai trò của  1 vị  Kế toán Trưởng, hoặc Kế toán Tổng hợp, Kế toán Viên đảm nhận nhiều phần hành kế toán của DN. 
   5.    Bạn đã học qua lớp Kế toán Doanh Nghiệp - Thực hành” tại các Trung Tâm hoặc tại Trường ĐH,CĐ,TC.
   6.    Quản lý Doanh nghiệp muốn hiểu rõ báo cáo về Thuế  - Kế toán và định hướng tốt cho DN. 

 
 > Xem (Click) giải thích Bằng cấp cho từng đối tượng học KTT.


  * Một số thay đổi mới mở rộng điều kiện tham gia học Kế toán trưởng :
------------------------------------------------------------------------------

  1.      Các DN bắt buộc phải bố trí 1 người làm KTTrưởng hoặc thuê người làm KTT có bằng cấp. 
  2.      Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng có giá trị trong vòng 5 năm. Để chứng chỉ này có giá trị vô thời hạn thì trong vòng 5 năm đó, bạn có chứng chỉ KTT phải được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, hoặc ít nhất sau 2 năm làm kế toán trưởng, a/c phải học thêm lớp Chứng chỉ hành nghề kế toán (do Tổng Cục thuế TP.HCM hướng dẫn). 
  3.      Học viên có đủ điều kiện(Đúng chuyên nghành - số năm công tác) trên sẽ được cấp chứng chỉ của Bộ tài chính, nếu không đủ thì trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM cấp chứng chỉ(đã học qua lớp KTT) :
               a/   Nếu học viên nhận chứng chỉ xanh muốn đổi sang chứng chỉ đỏ theo quy định của BTC thì phải đóng 30% học phí khóa Kế toán trưởng theo mức phí hiện tại.
               b/  Nếu học viên học xong muốn bảo lưu kết quả (không lấy chứng chỉ xanh) Trường sẽ hướng dẫn để lấy chứng chỉ của BTC cấp.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC :  Gồm các chuyên đề :  
   
  a. Phần kiến thức chung :
 • Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Quản lý Tài Chính doanh nghiệp. Pháp luật về Thuế & Kế toán. Thẩm định dự án đầu tư. Quan hệ tín dụng ngân hàng.
    b. Phần kiến thức Nghiệp vụ :
 • Pháp luật về Kế Toán.Tổ chức công tác kế toán. Kế toán tài chính doanh nghiệp.Kế toán quản trị doanh nghiệp.Báo cáo tài chính và Phân tích tài chính doanh nghiệp. Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính D.nghiệp.
III. Thời gian :   Đúng 3 tháng   Chủ nhật-2,4,6-3,5,7 (Học phòng máy lạnh ).


(*) Đơn Xác nhận quá trình công tác (Click tải xuống). 
(*) Chứng chỉ Kế toán trưởng của BTC - Đ.H Kinh tế tp.HCM)  (Click xem).

11 CHUYÊN ĐỀ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:


 • Mục đích của công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 • Các thể chế pháp lý (quốc tế & VIệt Nam) liên quan đến kế toán tài chính.
 • Xử lý các vấn đề bức thiết hiện nay như sau : Chênh lệch tỷ giá, Bất động sản đầu tư, doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :


 * PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH :


 1.  Những vấn đề CHUNG cần nắm ?
 2.  Phân tích Tổng quát BCTC các C.Ty
 3.  Phân tích Biến động và các mối tương quan giữa các khoản mục
 4.  Chiến lược - tính hữu hiệu của HĐKD(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :


 * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

 1. Bảng cân đối kế toán    : File 1 
 2. BCLCTT (truc tiep)        : File 2 
 3. BCLCTT (gian tiep)       : File 3 
 4. BCLCTT trung gian 1    : File 4 
 5. Nguyen tac lay so lieu BC trung  gian 1 : File 5 
 6. BCLCTT trung gian 2    : File 6


(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :

 * KIỂM TOÁN :

* Các bạn cần tham khảo tài liệu sau : 


1. Chuẩn mực kiểm toán 200 : VSA 200. 
2. Chuẩn mực kiểm toán 250 : VSA 250.
3. Bài viết Chuyên gia kiểm toán về phát hiện sai lệch thuế TNDN : Bài viết 1.
4. Bài viết của các chuyên gia kiểm toán về phát hiện gian lận sai sót : Bài viết 2. * THUẾ - PHÁP LUẬT VỀ THUẾ :


* Vấn đề trọng tâm - Xung quanh về thuế :

  1.   Luật, Thông tư, Nguyên tắc quản lý.
  2.  Thuế  GTGT .
  3.  Thuế  TNDN .
  4.  Thuế  TNCN .
  5.   "Lưu ý" khi Quyết Toán Thuế.v.v.

   * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KẾ TOÁN :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.   Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?
  2.  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN ?
  3.  Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành...

  4.  Chuẩn mực kế toán VAS...
  5.  Chế độ kế toán VN hiện nay.v.v.

   

   * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Bản chất Tài chính Doanh Nghiệp.
  2.  Tài sản Kinh doanh và Nguồn hình thành.
  3.  BC tài chính và Tỷ số tài chính.
  4.  Dự đoán TC và Hoạch định Lợi nhuận.
  5.  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.
  6.  Thời giá của Tiền.
  7.  Chi phí vốn Bình quân.
  8.  Đánh giá dự án đầu tư. .v.v.

    * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá chung tình hình hoạt động  của Khách hàng.
  2.  Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.
  3.  Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.
  4.  Dự đoán TC và Hoạch định Lợi nhuận .v.v.   * LUẬT KẾ TOÁN :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Nội dung công tác kế toán.
  2.  Tổ chức Công tác KT và người làm KT.
  3.  Hoạt động nghế nghiệp Kế toán.
  4.  Quản lý Nhà nước về kế toán.
  5.  Khen thưởng và xử lý vi phạm.v.v..


   * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Tổng quan về Thẩm định Dự án đầu tư.
  2.  Phân tích, đánh giá,Thẩm định dự án đầu tư.
  3.  Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định DÁĐTư.
  4.  Suất chiết khấu tài chính.
  5.  ................v.v..


   * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Phân tích mối quan hệ C-V-P.
  2.  Định giá bán sản phẩm.
  3.  Phân tích thông tin thích hợp quyết định Kinh doanh ngắn hạn.v.v

  >>> Còn tiếp ...

   * Kế toán Kiểm Soát Nội Bộ ...

   * Kiểm soát Chi phí Kế toán - Thuế ...

   * BCTC các công ty Việt Nam năm 2015... 

   * Các Chuẩn mực cần thiết trong kế toán ...

  Đại học Kinh Tế tp.HCM - Cơ sở Học : 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp.