BTChính và Đại Học KINH TẾ tpHCM cấp bằng, Chuyên đào tạo Kế Toán Trưởng ở tại Gò Vấp

*.Lớp :   KẾ TOÁN TRƯỞNG - Học 11 chuyên đề của BTC

 * ĐẶC BIỆT :  Học kế toán trưởng Bạn được Thảo luận Giải quyết các vấn đề, tình huống nan giải hiện nay tại DN của bạn thông qua 11 chuyên đề KTT.
  >>> Học viên được học với giảng viên hiểu biết thực tế nhiều tại DN, thuyết trình trên máy chiếu, học phòng máy lạnh, Wifi... 

   >>>  Bạn được cấp bằng của Bộ tài chính & Đại học Kinh Tế tp.HCM. 
   >>>  "Linh động, tiết kiệm thời gian, chi phí, tiền bạc, công sức" 

 ***   Tư vấn Học GV.Ths.Cô Thúy :   0908.125.042  -  08.383.15278.     
 *** Giờ làm việc : Sáng: 8g30 - 11g30 ; Chiều, tối: 15g - 20g15.    
 
 
 * Khai giảng :     [ 06/09  ]    Khóa vừa Khai giảng : 16/08.  
  
 * Học phí :   Khóa/3 tháng/1,4 triệu  => Được giảm: 200.000đ  Nếu Bạn đăng ký trước ngày Khai giảng.    (*) Đăng ký nhóm 5 bạn / 250.000đ ; Nhóm 10 bạn / 300.000đ).     (* Đóng học phí  bạn có thể chuyển khoản.)

I. ĐỐI TƯỢNG có thể tham gia HỌC :

 1.    Sinh Viên  muốn rõ thực tế công việc & trách nhiệm của KTT - Hoặc có kế hoạch trở thành vị KTT nay mai - Để Cạnh tranh có JOB tốt CÓ bằng KTTrưởng là điểm lợi thế của bạn".

 2.    Bn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm chuyên ngành liên quan kế toán – Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp, kế toán tin học, kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng …)  => ” * Lưu ý :  Trên bằng của bạn phải có chữ  Tài Chính  hay  Kế toán  là được ”

  3.   Bạn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm có chuyên ngành khác như : Ngoại thương, QTKD, Kỹ thuật, Công nghệ, Ngoại ngữ,Tin Học, .v.v.

 4.    Bạn đã làm kế toán tại các DN có như vai trò của  1 vị  Kế toán Trưởng, hoặc Kế toán Tổng hợp, Kế toán Viên đảm nhận nhiều phần hành kế toán của DN. 

 5.    Bạn đã học qua lớp Kế toán THỰC HÀNH” tại các Trung Tâm / tại Trường ĐH,CĐ,TC.

 6.    Quản lý DN muốn hiểu rõ báo cáo về Thuế  - Kế toán và định hướng tốt cho DN. 

http://ketoanhopnhat.blogspot.com/2012/07/ao-tao-ke-toan-hop-nhat.html
 

  * Một số thay đổi mới với điều kiện tham gia học Kế toán Trưởng :


  1.      Các DN bắt buộc phải bố trí 1 người làm KTTrưởng hoặc thuê người KTT có bằng cấp. 
  2.      Để Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng có giá trị vĩnh viễn thì trong vòng 5 năm đó, bạn phải được bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phải học thêm lớp Chứng chỉ hành nghề kế toán.
  3.      Học viên có đủ điều kiện - Đúng chuyên nghành - Số năm công tác nói trên sẽ được cấp chứng chỉ của Bộ tài chính. 

  * Trường hợp chưa đủ Điều kiện nói trên thì trường ĐHKinhTế tpHCM sẽ cấp chứng chỉ Xanh xác nhận năng lực đã học-Thi đậu lớp KTT của bạn:
          a/   Nếu bạn đã nhận Chứng chỉ xanh đã đủ điều kiện lấy CC của BTC thì phải đóng 30% học phí khóa KTT theo mức phí hiện tại.
          b/  Bạn có thể Bảo Lưu Kết Quả học (Biết chắc snhận Chứng chỉ xanh) cho đến khi nào đủ ĐK để lấy CC của BTC (Trường sẽ hướng dẫn bạn làm hồ sơ bảo lưu).

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC :  Gồm các chuyên đề :  
   
  a. Phần kiến thức chung :
 • Quản trị Tài Chính - Thẩm định dự án đầu tư - Quan hệ Tín dụng ngân hàng - Luật Doanh Nghiệp.
    b. Phần kiến thức Nghiệp vụ :
 • LuậtThuế - Luật Kế Toán -Tổ chức công tác kế toán - Kế toán Tài chính - Kế toán Quản trị - Phân tích BCTC - Kiểm toán.
III. Thời gian :   Đúng 3 tháng   Chủ nhật- 2,4,6-3,5,7 (Học phòng máy lạnh ).


(*) Đơn Xác nhận quá trình công tác (Click tải xuống). 
(*) Chứng chỉ Kế toán trưởng của BTC - Đ.H Kinh tế tp.HCM)  (Click xem).

Học KẾ TOÁN TRƯỞNG Chứng chỉ của BTC và ĐH Kinh Tế tpHCM bao gồm 11 Chuyên đề

 * KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :


 • Mục đích của công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 • Các thể chế pháp lý (quốc tế & VIệt Nam) liên quan đến kế toán tài chính.
 • Xử lý các vấn đề bức thiết hiện nay như sau : Chênh lệch tỷ giá, Bất động sản đầu tư, doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :


 * PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH :


 1.  Những vấn đề CHUNG cần nắm ?
 2.  Phân tích Tổng quát BCTC các C.Ty
 3.  Phân tích Biến động và các mối tương quan giữa các khoản mục
 4.  Chiến lược - tính hữu hiệu của HĐKD(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :


 * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

 1. Bảng cân đối kế toán    : File 1 
 2. BCLCTT (truc tiep)        : File 2 
 3. BCLCTT (gian tiep)       : File 3 
 4. BCLCTT trung gian 1    : File 4 
 5. Nguyen tac lay so lieu BC trung  gian 1 : File 5 
 6. BCLCTT trung gian 2    : File 6


(*) Để vận dụng tốt kiến thức anh chị cần giải quyết bài tập dưới đây :

 * KIỂM TOÁN :

* Các bạn cần tham khảo tài liệu sau : 


1. Chuẩn mực kiểm toán 200 : VSA 200. 
2. Chuẩn mực kiểm toán 250 : VSA 250.
3. Bài viết Chuyên gia kiểm toán về phát hiện sai lệch thuế TNDN : Bài viết 1.
4. Bài viết của các chuyên gia kiểm toán về phát hiện gian lận sai sót : Bài viết 2. * THUẾ - PHÁP LUẬT VỀ THUẾ :


* Vấn đề trọng tâm - Xung quanh về thuế :

  1.   Luật, Thông tư, Nguyên tắc quản lý.
  2.  Thuế  GTGT .
  3.  Thuế  TNDN .
  4.  Thuế  TNCN .
  5.   "Lưu ý" khi Quyết Toán Thuế.v.v.

   * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KẾ TOÁN :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.   Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?
  2.  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN ?
  3.  Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành...

  4.  Chuẩn mực kế toán VAS...
  5.  Chế độ kế toán VN hiện nay.v.v.

   

   * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Bản chất Tài chính Doanh Nghiệp.
  2.  Tài sản Kinh doanh và Nguồn hình thành.
  3.  BC tài chính và Tỷ số tài chính.
  4.  Dự đoán TC và Hoạch định Lợi nhuận.
  5.  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.
  6.  Thời giá của Tiền.
  7.  Chi phí vốn Bình quân.
  8.  Đánh giá dự án đầu tư. .v.v.

    * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá chung tình hình hoạt động  của Khách hàng.
  2.  Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.
  3.  Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.
  4.  Dự đoán TC và Hoạch định Lợi nhuận .v.v.   * LUẬT KẾ TOÁN :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Nội dung công tác kế toán.
  2.  Tổ chức Công tác KT và người làm KT.
  3.  Hoạt động nghế nghiệp Kế toán.
  4.  Quản lý Nhà nước về kế toán.
  5.  Khen thưởng và xử lý vi phạm.v.v..


   * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ :

  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Tổng quan về Thẩm định Dự án đầu tư.
  2.  Phân tích, đánh giá,Thẩm định dự án đầu tư.
  3.  Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định DÁĐTư.
  4.  Suất chiết khấu tài chính.
  5.  ................v.v..


   * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :


  * Vấn đề trọng tâm :

  1.  Phân tích mối quan hệ C-V-P.
  2.  Định giá bán sản phẩm.
  3.  Phân tích thông tin thích hợp quyết định Kinh doanh ngắn hạn.v.v

  >>> Còn tiếp ...

   * Kế toán Kiểm Soát Nội Bộ ...

   * Kiểm soát Chi phí Kế toán - Thuế ...

   * BCTC các công ty Việt Nam năm 2015... 

   * Các Chuẩn mực cần thiết trong kế toán ...

  Đại học Kinh Tế tp.HCM - Cơ sở Học : 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp.